Sta op stoel vergoeding en belasting voordelen
1 min. leestijd

Sta op stoel vergoeding en belasting voordelen

Fiscale belasting voordelen:

Bij de aanschaf van een elektrische sta op stoel, is het lage btw-tarief van 9% van toepassing. Hierdoor is het relatief voordelig een stoel aan te schaffen.

Het kabinet is echter voornemens om minder goederen en diensten onder het lage btw-tarief te laten vallen. In het kader van de belastingherziening zijn er plannen om het belastingstelsel te herzien en het lage tarief te verhogen naar 21%. 

Mocht u dus een sta op stoel willen aanschaffen dan adviseren wij u hier niet al te lang meer mee te wachten.

De sta op stoel als aftrekpost:

In het verleden waren sta op stoelen ook volledig aftrekbaar van het inkomen. Rond 2010 zijn de regels hiervoor aangescherpt en moest de aankoop van een dergelijke stoel ook noodzakelijk zijn. Sinds 1 januari 2014 is dit fiscale voordeel alleen nog maar mogelijk bij hoge uitzondering en noodzaak.

Om voor aftrek in aanmerking te komen moet het hulpmiddel in ieder geval voldoen aan één van de volgende twee voorwaarden:

  • U hebt het hulpmiddel speciaal vanwege de ziekte of beperking aangeschaft, het is een hulpmiddel dat hoofdzakelijk gebruikt wordt door zieken en gehandicapten en het heeft voor anderen geen of weinig waarde.
  • Het hulpmiddel dient ter compensatie van een elementaire lichaamsfunctie.


Vergoeding vanuit de WMO:

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeentes om mensen hulpmiddelen te bieden om ze zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven in hun thuisomgeving. Vanuit deze gedachte kan een ergonomische sta op stoel vergoed worden. Hierbij gaat het er dus wel om dat u zonder de sta op stoel niet zelfstandig thuis kunt functioneren. U kunt op de website van de Rijksoverheid lezen over de Wmo

Elke gemeente geeft op eigen manier invulling aan de wet. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor subsidie of een vergoeding voor een sta op stoel? Neem dan contact op met de gemeente waarin u woont.